نمای hpl
نمای hpl
دستگاه اندازه گیری تصویری – ویدئوئی  VMM-VMS مهندسی پکا
دستگاه اندازه گیری تصویری – ویدئوئی VMM-VMS مهندسی پکا
فروش ويژه دوربين مداربسته CNB BBB-31F
فروش ويژه دوربين مداربسته CNB BBB-31F
تست بلوک سختی سنج برینل ، راکول ، ویکرز – Hardness Test Block  مهندسی پکا
تست بلوک سختی سنج برینل ، راکول ، ویکرز – Hardness Test Block مهندسی پکا