پرینت
بازدید: ١١٢۴

استانداردهای طراحی پایدار

 

استانداردهای طراحی پایدار(پایداری)

خانه سازگاربا محیط زیست- ساختمانهای سازگار با محیط زیست

مقدمه

در جامعه امروزه پروژههای ساخت وسازبیشتراز قبل با محیط زیست سازگارهستند زیرا توسعه به عنوان يكی از بزرگترين عوامل تغيير محيط زيست و به تبع آن ساخت و ساز كه جزو صنايع بزرگ در استحكام نيروی انسانی) صدها هزار كارگر ساختمانی و فنون مربوطه) باعث از بين رفتن زمينهای كشاورزی، فرسايش خاک و آلوده كننده محيط زيست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است و بربحران انرژی دامن میزند. بحرانی كه در اواسط دهه 1965 با افزايش ميزان آلودگی محيط زيست هشداری به جهانيان محسوب شد و سبب تشكيل گروههای طرفدار محيط زيست كه از حاميان محيط زيست در جهان بودند گرديد و مفهوم گستردهای تحت عنوان پايداری را پیگيری نمود. اصطلاح پایداری sustainable برای نخستين بار در سال 1986 توسط كميته جهانی گسترش محيط زيست تحت عنوان) رويايي با نيازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آينده برای مقابله با نيازهايشان)  مطرح شد وهر روزبر ابعاد و دامنه آن افزوده میشود تا استراتژيهای مناسبی پيش روی جهانيان قرار گيرد .در اين ميان معماران نيز همسو با ساير دست اندركاران در پی يافتن راهكارهای جديدی برای تأمين زندگی مطلوب انسان بوده اند. بديهی است كه زندگی، كار، تفریح، استراحت وغير... همه و همه فعاليتهایی میباشند كه در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذيرفته و ازآنجا كه نقاط ضعف و قوت يک ساختمان برزيست بوم جهان تأثير مستقيم خواهد داشت، وظيفهای بس حساس در اين خصوص بر عهده معماران می باشد. كاربرد مفاهيم پايداری و توسعه پايدار در معماری مبحثی به نام «معماری پايداری » آغازنمود كه مهمترين سر فصلهای آن با عنوان معماری اكو – تک، معماری و انرژی، معماری سبز ايجاد میگردد. هدف كلی اين تحقيق گامی به سوی استانداردسازی زيست محيطی براساس بومهای مختلف میباشد. هزینه‌های احداث ساختمان سازگار با محیط سبز، یک یا دو درصد افزایش خواهد داشت ولی در دراز مدت بسیار سودمند خواهد بود مبانی نظری تحقيق در زمينه انرژیهای برگشت پذير در معماری معاصر وكاهش مصرف انرژی میباشد.

 

بدنه تحقيق

اصل دهم منشور ريو

مسائل مربوط به محيط زيست هنگامی به بهترين نحو حل و فصل میشوند كه كليه شهروندان در سطوح مناسب در آن مشاركت داشته باشند. در سطح ملی، هر فرد بايد به اطلاعات مربوط به محيط زيست كه در اختيار مقامات عمومی میباشد ازجمله اطلاعات مربوط به مواد و فعاليتهای خطرآفرين موجود در جوامع خويش دسترسی داشته و امكان شركت در فرآيند تصميمگيری را داشته باشد.

مفاهیمLEED چیست

LEED مخفف Leadership in Energy and Environmental Design است که به فارسی می‌توان آن را مصرف بهینه انرژی و طراحی زیست‌ محیطی ترجمه کرد و آن گواهینامه‌ای است که برای خانه‌های به اصطلاح سبز داده می‌شود و از استراتژیهایی که در جهت بهبود عملکرد بنا با توجه به تمام معیارها و استاندارهای مهم مانند: ذخیره انرژی، بهره وری مناسب از آب، کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن، بالا بردن کیفیت محیطهای داخلی و نظارت بر منابع و حساسیت بر میزان مصرف آنها عمل میکنند، استفاده کرده است.

متقاضیانLEED  

معماران، صاحبان املاک و مستغلات، مدیران تأسیسات و امکانات، مهندسان، طراحان داخلی معماران منظر، مدیران ساخت و ساز، مأموران رسمی دولت و ... . همه این افراد از LEED برای انتقال محیط ساخته شده به سمت پایداری استفاده میکنند.

LEED سیرتکاملی

قوانین و نکاتی که چارچوب LEED را تعریف میکنند به مرور زمان اصلاح و تکمیل شدهاند و از سال 1988 که اولین نسخه آن با نام LEED 1.0 منتشر شد تاکنون دارای نسخههای تکمیل شده گوناگونی با عنوانهای LEED 2.O (سال 2000) ،  LEED Canada –NC.V1.0  ( مخصوص کشور کانادا)، LEED V3 ، LEED online ، LEED 2009 و ... میباشد که یکی از جدیدترین آنها LEED 2009 است.

 

 

 رتبه بندی در LEED 2009 

در سال  2009طبق آیین نامه داخلی LEED، حدود 100 نمره پایه به علاوه 6 نمره اضافی برای ابتکار در طراحی و 4 نمره برای اولویتهای منطقهای و اقلیمی در نظر گرفته شده است. ساختمانها میتوانند با توجه به امتیازشان یکی از 4 رتبه گواهی LEED 2009 را دریافت کنند.

رتبه یک: پلاتین (80 امتیاز و بالاتر)

رتبه دو: طلا (60-79 امتیاز)

رتبه سوم: نقره (50-59 امتیاز)

رتبه چهارم: حداقل امتیاز مجاز برای دریافت گواهی (40-49 امتیاز)

لازم به ذکر است که امتیازهای رتبهبندی بالا فقط مربوط به LEED 2009 بود و این امتیازها با توجه به نسخههای دیگر LEED و نوع ساختمان و کابرد آن متفاوت است.

 

ليد چيست

در سال 1993 انجمن ساختمان سبز ايالات متحده تحت نظر كميته محيط زيست انستيتو معماری آمريكا تشكيل شد اين انجمن برای مديريت و سنجش ساختمانهای پايدار نيازمند يک ابزار بود. آنچه كه امروز به نام گواهينامه ليد شناخته میشود همان ابزار است. LEED در حقیقت رهبری در انرژی و طراحی محیط زیست که یک سیستم گواهی ساختمان سبز شناخته شده در سطح بین‌المللی است.

 تغييرات آب وهوا و گرم شدن زمين

برنامه ی "معماری 2030 " چالشی برای تمامی ساختمانهای جديد است تا به گونهای طراحی شوند كه تا سال 2030 ميزان مصرف سوخت فسيلی آنها به حداقل ممکن برسد.

اهداف اصلي ليد

1- تعريف "ساختمان سبز" با بوجود آوردن استانداردهايی عمومی

2- ارتقای طراحی منسجم برای كل ساختمان

3- تثبيت كردن اهميت محيط زيست به عنوان نقطهی شروع در صنعت ساختمانسازی

4- افزايش رقابت در ساخت و ساز سبز

5- بالا بردن آگاهی مردم در باره ی فوايد ساختما نسازی سبز

6- دگرگون كردن بازار ساختمان

8- مدیریت ونظارت محیطی بر ساختمانهای صنعتی

9- تعهد مالکان برای مسئولیت پذیری در برابر جامعه ونظارت بر محیط

فوايد ليد

1- 25 تا 60 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی

2- 30 تا 50 درصد صرفهجویی در مصرف آب

3- استفاده ازمشوقهای مالی

4- افزايش بازدهی افراد به دليل بهره مند شدن از شرايط محيطی بهتر

5- كاهش زمان بيماريهايی مانند انواع آلرژیها، آسم و بيماریهای تنفسی ديگر

6- كاهش هزينه های نگهداری در طول عمر ساختمان

7- کم کردن مواد زایدی که به محل دفن زباله برده میشود

8- کاهش انتشار گازهای مخرب گاز گلخانهای

چه كارهايی برای ليد بايد انجام داد؟

- هزينهی اوليهی بيشتر برای طراحی و ساخت

- صرف زمان بيشتر برای تحقيقات

- هزينهی استفاده از خدمات مشاورين و طراحان دارای گواهينامه ليد

توجه : طبق يك بررسی، با صرف 2% سرمايهی اولیهی بيشتر، در طول عمر ساختمان بيش از 10برابر آن صرفهجویی خواهد شد.

LEED چکار می‌کند؟

گواهینامه LEED یک سیستم امتیازی است پروژه‌های ساختمانی برای اینکه معیارهای ویژه ساختمان‌های سبز را داشته باشند و به عنوان یک پروژه سبز شناخته شوند می‌بایست امتیاز‌های گواهینامه لید را بدست آورند. این پروژه‌ها می‌بایست در شش معیار گواهینامه لید پیش‌نیازهای سخت‌گیرانه آنها را کسب کرده تا در ادامه بتوانند امتیازهای این معیارها را کسب کنند.

لید در 6 سرفصل محیط ‌زیستی ارائه طریق می‌دهد

- سایت‌های سازگار بامحیط‌ زیست

- کارایی و بازدهی آب

- انرژی و جو

- حفظ مصالح و منابع

- کیفیت داخلی ساختمان از نظر محیط‌ زیستی

- نوآوری وفرایند طراحی

2- سايتهای پايدار

معماراسترالیایی گلن مورکات این جمله عجیب را بیان میکند که ساختمان باید زمین را به گونهای آرام و سبک لمس کند. ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف میکند آلودگی تولید میکند وبا مصرف کنندگان وکار بران خویش بیگانه است در نتیجه هرگز زمین را به گونهای آرام وسبک لمس نمیکند. توجه به عوامل در زمان طراحی سايت موجب تاثير گذاری به اين بخش میشود.

- محل ساختمان

- طراحی محوطه با توجه به محيط های طبيعی وكشاورزی

- استفاده از زمينهای خالی بين ساختمانها و زمينهایی كه كاربریهای آلوده كننده قبلی را داشته اند.

- كاستن نياز به استفاده از اتومبيل

- بهينه سازی بافت محلی

- مديريت و كنترل آبهای سطحی

- كاهش آلودگی

2- بازدهی آب

- كاهش ميزان آب مورد نياز برای ساختمان و افراد (مصرف بهينه آب)

- عد م استفاده از آب شرب برای آبياری و شست وشو.

- استفاده از فناوریهای جديد برای تصفيه فاضلابها

- حفاظت از كيفيت آب شرب و آب رودخانهها، نهرها و درياچهها

3- انرژی و اتمسفر

- مديريت بر تأثيرگذاری انرژیها به اتمسفر زمين و حتی الامكان كاهش مصرف انرژی

- استفاده از انرژیهای تجديد پذير

- نگهداری دوره ای و اصولی ازساختمانها

- حذف هالونها و گازهای گلخانهای

- عدم استهلاک لايه ازن

4- مصالح و منابع

- استفاده مجدد از ساختمان موجود

- كاهش مقدار مصالح مصرفی

- استفاده از مصالح محلی، منطقهای و تجديدپذير

- استفاده صحيح از منابع چوبی برداشت شده و جايگزينی آن

- كاهش ضايعات و مديريت بر آن

5- كيفيت فضاهای داخلی

- حذف يا كاهش منابع آلوده كننده داخل ساختماني

- تهويه هوا و كنترل آلوده كنند هها

- مطالعات حرارتي و برودتي و جلوگيري از پرت حرارتی

- كنترل كيفيت هوا

- استفاده صحيح و بهينه از نور و منظر

کشور ایران از لحاظ منابع مختلف انرژی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌گردد، چرا که از یک سو دارای منابع گسترده سوخت‌های فسیلی و تجدید ناپذیر نظیر نفت و گاز است و از سوی دیگر دارای پتانسیل فراوان انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله باد می‌باشد. انواع منابع انرژی در سه دسته انرژی‌های سنتی فسیلی، هسته‌ای و نوین تجدیدپذیر دسته‌بندی می‌شوند که ویژگی بارز انرژی‌های تجدید‌پذیر از جمله انرژی‌های خورشیدی و بادی تجدیدپذیری منابع این انرژی‌ها می‌باشد. دلیل اصلی گرایش به انرژی‌های تجدید پذیر کمک به حل مشکلات زیست محیطی می‌باشد. بدون تردید انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به سادگی فن‌آوری‌شان در مقابل فن‌آوری انرژی هسته‌ای از یک طرف و نیز به‌دلیل عدم ایجاد مشکلاتی نظیر زباله‌های اتمی از طرف دیگر نقش مهمی در سیستم‌های جدید انرژی در جهان ایفا می‌کنند. سیستم‌های جدید انرژی در آینده باید متکی به تغییرات ساختاری و بنیادی باشند که در آن منابع انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورشیدی و بادی و زمین گرمایی و کربن خنثی مانند انرژی بیوماس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

6- نو آوری و فرايند طراحی

پاداش برای نوآوریهایی كه  برای حفظ استانداردهای ليد انجام شده است. این معیار با ماهیت خلاقیت در طراحی شناخته می‌شود که قرار است آن دسته از معیارهایی را که در معیارهای پنج گانه طراحی محیطی لحاظ نشده‌اند را پوشش دهد.

 

سود های محيط زيستی

احداث بنا و ساختمان سازی، تاثير منفي گستردهای بر جنگل ها، مراتع، اكوسيستم های گياهی و جانوری و كشاورزی دارد. با انتخاب صحيح و جانمايی ساختمان درمحلهای مناسب می توان از اين امر جلوگيری كرده و از گسترش بیرويه شهرها كه يک معضل جديدی در شهرهای بزرگ است، جلوگيری كرد.

سودهای اقتصادی

كاهش هزينه عمليات هزينه مصرف انرژی و آب در ساختمانهايی كه با فناوری ليد (LEED) طراحی شدهاند به ميزان قابل  توجهی نسبت به ساختمانهای قديمی كاهش يافته كه اين ميزان در طول يک دوره زمانی قابل رسيدگی میتواند هزينههای اوليه را جبران و به شاخص مثبت سرمايهگذاری دست يابند. ساختمانهايی كه به نحو مطلوب با اين فناوری ساخته شدهاند میتوانند منجر به توسعه و پيشرفت پروژههای آتی شوند.

معماری بومی سبز

شيوه ای نوين در معماری است كه از شاخص ترين خصوصياتش صرفه جويی در هزينه ساخت و عين حال استفاده از طبيعت بادوام و منبع مواد با كفايت و تكيه برخورشيد برای استفادههای گرمايی و نيروی برق و روشنايی روزانه و دوباره استفاده كردن از ضايعات و...

ساخت وساز سبز وپایدار

برای انجام ساخت وساز پایدار مراحل متعددی وجود دارد این مراحل شامل موارد ذیل است:

- انتخاب مواد سازگار با محیط زیست

- مواد قراضه قابل بازیافت که سازگار با محیط زیست در ساخت آگاهانه باشد

- نصب و راه اندازی مؤثر سیستمهای انرژی

فرایند انتخاب مواد بسیار مهم است زیرا بعضی مادهها اثر شدیدتری از انسانها به محیط وارد میکنند، پیمانکاران وسازندگان با استفاده از چوب بازیافت، فولاد ومواد لاتکس به دنبال مواد وراههایی برای کاهش تأثیرات بر روی محیط زیست در روند ساخت هستند، استفاده از مواد مناسب در ساختمان یک ساختمان سازگار با محیط زیست ایجاد میکند.

علاوه براین مواد همچنین موادی برای ساخت وساز بزرگ در ساختمانهای سبزاست به عنوان مثال پیمانکاران برای مقاومت ساختمان از بتن محلی در منطقه خلیجی استفاده میکنند پروژه مطرح شده با محیط زیست سازگارتر است زیرا حمل ونقل بتنی آسانتر از حمل ونقل فولادی است، مواد بسیاری موجود است که بازیافت میشوند مانند چوب خرد شده وبقایای آهن، بازیافت مواد غیر قابل استفاده بخشی از فرایند اعتباربخشی که مراحل ساختمانی مناسب با محیط شناخته میشود، استفاده از مواد بازیافت شده برای مخلوطهای بتنی به جای مواد تازه تأثیرات بر محیط زیست را کاهش میدهد.

نتيجه گيری

نتايج تحقيق نشان میدهد كه ويژگیهای پايداری در دانش نوين معماری نشان دهنده قابليت "دانش بومی" و كارآيی آن درروند پايداری است، زيرا كه دانش بومی كه بسياری آن را دانش پايداری نيز برمیشمرند، قابل دسترس، كارآمد و يا ديدگاهی كل نگراست.

 

گروه VIPHOME

مترجم : مرجان دین­پرور

 

 

عرشه فولادی
عرشه فولادی
اجرای انواع سقفهای رایج از قبیل : (عرشه فولادی) تیرچه کرومیت کامپوزیت فروش و اجرای گلمیخ اجاره دستگاه استادولدر (جوش گلمیخ) و ژنراتور فروش دستگاه جوش گلمیخ (استادولدینگ) رولفرمینگ با گام 65 و 75 و فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی با تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و استانداردهای BSI , ASTM ...
طراحی وساخت خانه های پیش ساخته با سیستم LSF
طراحی وساخت خانه های پیش ساخته با سیستم LSF
:سیتم وساختار سازه ای وساختمانیL.S.F یک سیستم مدرن وکارآمد ساختمانی است که مبتنی بر دانش وتکنولوژی روز دنیا در راستای نیازهای انسان و جامعه امروز ما طراحی شده است.سنخیت ودوست دار محیط زیست-تامین آرامش،آسایش وامنیت ساکنین به جهت عایق بودن ساختمان در مقابل گرما وسرما-مقاومت بسیار بالا در برابر زل ...
شرکت بام گستر دیبا
شرکت بام گستر دیبا
شرکت بام گستر دیبا با اندوخته تجربیات خود در زمینه اجرای سقف عرشه فولادی با بیش از 2 میلیون متر مربع تجربه کاری و همچنین با پیشینه و شعارمشتری مداری آمادگی دارد خدمات شایسته ای در زمینه تولید و اجرای سقف عرشه فولادی در کلیه نقاط کشور ارائه دهد.و همچنین در زمینه تولید و پیمانکاری اسکلت فلزی اماده ...
شرکت اطمینان اوج دماوند
شرکت اطمینان اوج دماوند
شرکت اطمینان اوج دماوند نصب، فروش، سرویس و نگهداری انواع آسانسور هیدرولیک و کششی فروش کلیه قطعات آسانسور به صورت کلی و جزئی دارای پروانه مونتاژ از وزارت صنایع جهت اخذ استاندارد عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با بیش از ده سال سابقه کار و نصب بیش از یکصد دستگاه آ ...
لامپ LED
لامپ LED
احتراما , افتخار دارد به استحضار برساند , این شرکت با توانمندی ارائه محصولات روشنایی گوناگون LED دارای استانداردهای معتبر بین المللی و ساخته شده از بهترین مواد و اجزا در زمینه روشنایی داخل ساختمان و فضای باز و هم چنین نورپردازی دکوراتیو جهت مراکز تجاری و ساختمانهای خاص با قابلیت مقاوم بودن د ...
فروش و تهاتر انواع مصالح جدید
فروش  و تهاتر انواع مصالح جدید
شرکت ساختمانی مهرسازه تامین کننده انواع مصالح نوین ساختمانی فروش عایق نانو رنگی و بی رنگ و سفید برای عایقکاری همه سطوح و مقاطع بصورت خرده و عمده سایت عایق های نانویی را بررسی بفرمایید: www.nanoisocover.com www.nanoisocover.persianblog.ir درب و پنجرهupvc تهاتر درب و پنجره upvc درب ضدسرقت ف ...
عایق رطوبتی حرارتی رنگی نانو 9801
عایق رطوبتی حرارتی رنگی نانو 9801
عایق های رطوبتی حرارتی رنگی نانوایزوکاور مناسب برای عایقکاری نما، عایقکاری نمای غربی و بارانگیر در شمال کشور، عایقکاری سقف شیبدار و شیروانی، عایقکاری روی ورق گالوانیزه،عایقکاری پشت بام های سیمانی و بتنی و ایزوگام شده، عایقکاری پشت بام های موزاییک شده، ترمیم عایق های قدیمی، مواد عایق درزگیر، ...
صندلی آمفی تئاتر روژان
صندلی آمفی تئاتر روژان
چوب طرح روژان توليدكننده انواع صندلي های سالنهاي سينما، آمفي تئاتر و همايش طراح، مشاور و مجري دكوراسيون و معماري داخلي ، این شرکت با تکیه بر توانایی تولید وکیفیت بالا و قیمت مناسب بازار فروش خود را به خارج از مرزهای ایران گسترش داده است. کلمات کلیدی: نمایشگاه ساختمان ، نمایشگاه مبلمان اداری ، دکورا ...
تولید کننده کفپوش تاتامی و گرانول
تولید کننده کفپوش تاتامی و گرانول
فومیکا تولید کننده انواع فوم کفپوش عایق حرارت، کفپوش عایق رطوبت، کفپوش عایق صوتی، و انواع کفپوش‌ ورزشی تاتامی و کفپوش گرانول پارکی ، با فوم عایق حرارت و انرژی ، با هزینه ای اندک در مخارج انرژی صرفه جویی قابل توجهی کنید، وفوم عایق رطوبت ، فوم عایق صوتی، و فوم سایلنت برای زیرسازی کف پارکت و انواع ک ...
سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف
امروزه استفاده از سقف و دیوار کناف در اکثر ساختمانها فراگیر شده و نقش مهمی در زیبایی های معماری و دکوراسیون داخلی دارد. برخی از مهمترین دلایل استفاده از سقف کناف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از انتقال حرارت و صدا در طبقات فوقانی، ایجاد فضای مناسب برای عبور تاسیسات، استفاده از نورپردازی مناسب و معمار ...
مرمت، عایق کاری آب‌بندی استخر روف گاردن و سطوح سنگ
مرمت، عایق کاری آب‌بندی استخر روف گاردن و سطوح سنگ
عایق کاری ایزولاسیون و آب بندی استخر ساختمان روف گاردن سرویس بهداشتی حمام سونا جکوزی پشت بام نمای ساختمان مرمت استخر و رفع ترک و نشت استخر لازم بذکر است در عایق و آب بندی ها از مواد و مایع آب بندی و ایزولاسیون که به صورت مایع عایق نانو است استفاده می شود و نیاز به تخریب نیست پخش و فر ...
آب بندی استخر
آب بندی استخر
آب بندی استخر آب بندی استخر با ماده مخصوص آب بندی این ماده بسیار قوی و موثر برای آب بندی استخر و پشت بام می باشد قابل استفاده بر روی سطوح سنگی ، سیمانی گچی و بتنی هرگونه آب بندی و عایق کاری ساختمان و استخر خود را به ما بسپارید انجام ایزولاسیون و عایقکاری در اسرع وقت ...
نمای hpl
نمای hpl
پوش کیش دفتر رسمی شرکت GENTAS ( ترکیه ) در ایران فروش ورق HPL با قیمتی بسیار مناسب و کیفیت بالا پوش کیش جهت فروش و عرضه محصولات hpl ( اچ پی ال ) از مراکز استانها نماینده فعال می پذیرد. اعطاء نمایندگی انحصاری به مراکز استانها بر اساس درخواست فوری رنگ و طرحهای در انبار آماده تحویل می باشد. ...
شرکت اکوآرک - طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال
شرکت اکوآرک - طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال
طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال خدمات اجرا نما لامل کرتین والو برش کاری مونتاژلامل آلومینیومی پروفیل کرتین وال درپوش دار (فیس کپ ) و فریملس در کارخانه اختصاصی اکوآرک بر طبق نقشه های شاپ دراوینگ اکوآرک اجرای نمای لامل آلومینیومی کرتین وال فریم لس را با محاسبات دقیق وزن شیشه ، بار ناشی از سرعت و فشار ...
شرکت اکوآرک –طراحی اجرای نمای ورق آلومینیوم کامپوزیت
شرکت اکوآرک –طراحی  اجرای نمای ورق آلومینیوم کامپوزیت
طراحی و اجرای سیستم های نمای ساختمان با بیش از ده سال سابقه در زمینه اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت:   به روش هنگ Hang به روش فیکسFix     مزايای سيستم اجرای کامپوزيت به روش هنگ  آب بندی اين سيستم، به صورت مکانيکال و بدون نياز به لاستيک و چسب سيليکون می باشد.  از زيرسازی آلومينيومی جهت اجرای نما است ...
لوازم آشپزخانه مهسا
لوازم آشپزخانه مهسا
مهسا سادگی آشپزخانه ... ...
نماینده انحصاری شیرآلات زوکتیZUCCHETTI
نماینده انحصاری شیرآلات زوکتیZUCCHETTI
بازرگانی بهشتی وارد کننده شیرآلات زوکتی شیرآلات بهداشتی لوکس ZUCCHETTI ایتالیا کلکسیون طراحی مدرن وسوسه بر انگیز ولوکس ابر قدرت شیرآلات و کابین دوش در سراسر دنیا دوش های سقفی شیر سینک باران سقفی کابین دوش سونای بخار وان جکوزی ساخت کشور ایتالیا ZUCCHETTI 100%MADE IN ITALY instagram: ...
آببندی بتن
آببندی بتن
PIM† Type S عایق نفوذگر دائمی و محافظ ضد خوردگی بتن مایع نانو سیلیکاتی بر پایه آب و شفاف که با نفوذ خود تا حد اکثر 15 میلیمتر به لایه¬های زیرین سطوح مصالح باعث ایجاد خاصیت آببندی دائمی در آن می¬گردد . PIM† TypeS با کلیه سولفات¬ها ، CSH آزاد دربتن و شوره¬های موجود در بافت لایه¬هایی که ...
نمای مینرال
نمای مینرال
نمای مینرال ساختمان ...
ترمز پله-نوار ضد لغزش
ترمز پله-نوار ضد لغزش
ترمز پله ها  موادی ترکیبی( متشکل از 4 جزء) هستند با سطح زبر  که باعث جلوگیری از لیز خوردن افراد به هنگام تردد در راه پله ورمپ(سطح شیبدار) یا هر مکانی با کف لیز یا لغزنده می شوند.ترمز پله فیکس استپ قوی ترین نوع  از محصولات ضد لغزندگی  (استپ پله )در دنیا است که  برای پیشگیر ...
درب ضد سرقت ترکیه
درب ضد سرقت  ترکیه
شرکت ایسان درب تقدیم می کند درب ضد سرقت ترکیه 600 درب ضد سرقت چین 370 تا 420 درب اچ دی اف 58 درب ضد اب 120 درب پی وی سی با CNC 130 ...
تولید درب و پنجره -شرکت آریان آذرتجارت آرسین
 تولید درب و پنجره  -شرکت آریان آذرتجارت آرسین
شرکت آریان آذرتجارت آرسین در زمینه تولید درب و پنجره upvc، در حال فعالیت می‌باشد. سخنور 09149157616 areanazar_tejaratarseyan@yahoo.com ...
درب و کرکره اتوماتیک در تبریز
درب و کرکره اتوماتیک در تبریز
کرکره و درب اتوماتیک در تبریز  انتخاب دسته بندی آگهی دکوراسیون داخلی       تجهیزات آشپزخانه              اجاق گاز توکار              اجاق گاز مبله              خشک کن لباس              سینک ظرفشویی              فر آشپزخانه              ماشین ظرفشویی              ماشین لباسشویی              مایک ...
دریل‌ مگنت و مته های گردبر یوروبور هلند - نماینده انحصاری EUROBOOR
دریل‌ مگنت و مته های گردبر یوروبور هلند - نماینده انحصاری EUROBOOR
توضیحات : > آخرین تکنولوژی روز اروپا و ساخت کشور هلند با گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت صائین آریا نماینده انحصاری یوروبور هلند. > امکان سوراخکاری قطر 100 میلیمتر در ضخامت 100 میلیمتر در یک مرحله و بدون نیاز به پیش مته. > افزایش سرعت و کیفیت سوراخکاری. > امکان سوراخکاری تیر ورق، باکس ...
گچ سیوا و گچ ساتن SIVA - SATEN
 گچ سیوا و گچ ساتن      SIVA - SATEN
گچ سیوا : محصولی است با افزودنی های خاص که بعنوان گچ زیر کار بر روی سطوح مختلف از قبیل آجر - بتن - سفال - بلوک سیمانی و غیره به روش دستی و به آسانی قابل اجرا است این محصول بدلیل دارا بودن افزودنی های خاص یک نوع گچ سبک با خصوصیات عایق حرارتی و صوتی است . همچنین دارای مقاومت بیشتری در برابر رطوبت ...
نماینده اصلی فروش سیستم های اعلام حریق ساینا در ایران
نماینده اصلی فروش سیستم های اعلام حریق ساینا در ایران
گروه مهندسی ساتراپ سیستم نگار نماینده رسمی فروش سیستم های اعلام حریق استاندارد ساینا در ایران دتکتور دود 24 ولت دتکتور حرارت 24 ولت دتکتور مولتی 24 ولت دتکتور 9 ولت مستقل دود دتکتور 12 ولت جهت استفاده در سیستم دزدگیر و اعلام حریق سنسور نشت یاب گاز شهری ساینا دارای استاندارد و رله خروجی جهت ...
دربهای اتوماتیک گُلدِن دُر
دربهای اتوماتیک گُلدِن دُر
گُلدِن دُر ،فروش و اجرا و تعمیرانواع دربهای اتوماتیک و رول آپ پخش لوازم کرکره به همکاران محترم انواع جکهای پارکینگی ، بازویی و ریلی رول آپ با تیغه های آلومینیم و گالوانیزه انواع راهبند ایرانی و خارجی ...
ساخت ویلا و ساختمان تمام صنعتی و فوق مدرن (سبک، مرغوم به صرفه و ا
ساخت ویلا و ساختمان تمام صنعتی و فوق مدرن (سبک، مرغوم به صرفه و ا
روش ساخت s&chels شیوه ای نوین برای ساخت ساختمانهای مسکونی،ساختمانهای اداری و ،ساختمانهای تجاری با بکار گیری از جدیدترین ،مصالح ساختمانی نوین، و ،جدیدترین شیوه های ساخت ساز مدرن، می باشد. قابلیت مانور فراوان در ،طراحی معماری و دکوراسیون، و همچنین به کار گیری ،مصالح سبک، و مدرن در ساخت یکی دیگر از م ...
لیست قیمت کپسول و جعبه آتش نشانی و اعلام حریق
لیست قیمت کپسول و جعبه آتش نشانی و اعلام حریق
فروش انواع کپسول آتش نشانی با علامت استاندارد با قیمت بسیار مناسب . قیمت کپسول های پودر و گاز به شرح زیر است : یک کیلوگرم : 30000 تومان دو کیلوگرم : 38000 تومان سه کیلوگرم : 41000 تومان چهار کیلوگرم: 47000 تومان شش کیلوگرم: 52000 تومان دوازده کیلوگرم: 76000 ...
فروش تاور کرین
فروش تاور کرین
فروش فوری یا معاوضه : تاور کرین پتن / 20 تنR3 اصل فرانسه ، 8520 با ماشین یا ملک یا مصالح ساختمانی قیمت پایه : 800.000.000 تومان ...
فروش دوربین مداربسته
فروش دوربین مداربسته
شرکت ایده پرداز پرارین با بهره گیری از توان متخصصان حوزه سیستم های نظارت تصویری و با شناخت از نیازهای بازار ایران و خاورمیانه تاسیس گردیده است. شبکه توزیع و خدمات پس از فروش این شرکت در سراسر کشور حضور فعال داشته و آماده ارائه هرگونه خدمات به همکاران معزز و مشتریان گرامی می باشد. این شرکت باور دا ...
شرکت آریا صنعت آسانسور
شرکت  آریا صنعت آسانسور
این شرکت آمادگی دارد خدمات مشروحه ذیل را به عموم متقاضیان گرامی ارائه نماید: فروش انواع قطعات آسانسور مشاوره ، طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع آسانسور به ارگانهای دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای ادارات دولتی و ساختمانهای خصوصی . بازسازی، نوسازی آسانسورهای قدیمی ...
Artex شرکت شهرام شیمی
Artex شرکت شهرام شیمی
تولید کننده نسل جدید رنگ و پوششهای نوین سطح و آب بند کننده ها و افزودنی بتن. پوشش های تکسچر و کنیتکس های آب پایه (آکریلیک) 1. رنگ های داخل ساختمان آکریلیک با پوشش دهی و کیفیت عالی (براق، نیمه براق، مات) 2. رنگ های نمای ساختمان آب گریز و غبار گریز (خودشور) 3. پوشش های شفاف جهت آب گریز و غبار گریز ...