پرینت
بازدید: ۴٢۴٨

درباره ما

درباره VIPHOME

سایت viphome.ir متعلق به شرکت توسعه ارتباطات درخت آبی با پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه IT و مشاوره تبلیغاتی در شبکه مجازی با ارائه سایتهای موفق و معروف www.0098sms.com ,vipcard.ir, gerangift.com هم اکنون با همکاری برخی از مهندسین و معماران به طراحی سایت viphome.ir با هدف معرفی مشاغل فعال در صنعت ساختمان و مهندسین پرداخته است.

در جلسات و اتاق فکرهای که میان گروه IT و مهندسین و معماران و کارفرماها و پیمانکاران ایجاد شده یکی از بزرگترین دغدقه های کارفرمایان و سازندگان  بازار دلالی و عدم شناخت محصولات و کالاها و ابزارآلات جدید  ساخت و ساز جهت تسریع و سهولت ساخت می باشد . بنابراین مشاورین و استراژیستهای سایت راه حلها و طرح هایی ویژه ای را به کمک IT و ابزارهای ارتباطی در سایت VIPHOME تهیه دیده اند که با پیشرفت هر مرحله امکانات جدیدی به سایت افزوده می گردد تا ارتباط میان کارفرما و صنایع ساختمانی موثر و مفید شود و سازنده با هوشیاری دقیق تری قادر به انتخاب باشد.

 

یکی از مزایای سایت VIPHOME.IR اختیار داشتن بانکهای اطلاعاتی کامل به همراه ابزارهای اطلاعاتی موثر می باشد . که در ادامه فعالیت به ارتباط میان سازندگان و صنایع ساختمانی کمک بسزایی می نماید .

 

تحول در  صنعت ساختمان و چالش ها:

صنعت ساختمان به عنوان بزرگترین گردانده چرخه مالی و کارآفرینی و ایجاد شغل از مهمترین صنایع کشور و جامعه ما به حساب میآید. که بسیاری از صنایع دیگر و مشاغل را به خود وابسطه مینماید از اینرو بسیار مهم میباشد تا توجه علمیتری نسبت به این صنعت انجام شود.

گروه استراژیست و فنی VIPHOME با هدف هر ایرانی یک خانه ایدهآل به تحقیق و بررسی وضعیت صنعت ساختمان پرداخته است که برخی از دستآوردها و چالشها در این مقاله  را به اشتراک میگذاریم  تا شاید با یاری و نظرات و ایدههای یکدیگر قادر به تحولی در این صنعت باشیم.

شناخت دست اندرکاران قبل از هر چیزی:

کارفرما، پیمانکاران، مصرف کننده ساختمان، مهندسین و معمارین، کارگران، همسایگان مجاور ساخت و ساز، صنایع ساختمانی، املاک و بازار.

کارفرما یا فردی که سرمایه گذار پروژه ساخت و ساز  میباشد امروزه نیاز به هوشیاری بیشتری در انتخاب پیمانکار و ابزار و روش ساخت و مدیریت سرمایه دارد. یکی از بزرگترین مشکلات اساسی صنعت ساخت و ساز در کشور ما عدم دانش کارفرمایان نسبت به صنعت ساختمان می باشد اکثر کارفرمایان با بیتوجهی به وضعیت بازار و درخواست مصرف کننده به ساخت و ساز میپردازند از آنجا که ملک  در کشور ما سرمایهای ارزشمند و رو به رشد به حساب میآید  سازنده و یا کارفرما بیشتر از اینکه با استراتژی، مدیریت بازار و درنظر گرفتن اصول ساختمان سازی هدفی را دنبال نمایند فقط در فکر ساخته شدن میباشد. این مسئله باعث شده تا کارفرما بیمقدمه بدون هدف وارد بازار شود و هم اکنون شاهد بسیاری از املاک و پاساژهای ناسازگار با محیط زیست و بی مصرف باشیم.

البته عدم دانش کارفرما تنها نسبت به شناخت بازار مصرف محدود نمیشود بلکه با عدم شناخت ابزارهای جدید و نوع طراحی جهت کاهش هزینه و تسریع ساخت مواجه میباشد و همین امر باعث شده است که بسیاری از سازندگان در کشور ما به روش کاملاً سنتی به ساخت و ساز بپردازند که خود باعث زمان ساخت و افزایش قیمت شده است.

به طور کلی بهتر بگوییم  اگر ملک در حال ساخت با افزایش  قیمت و یا تورم همراه نـشود اکثر کارفرماها و سازندگان به سود دهی نمیرسند. و پروژه آنها در زمان خود ضرر میدهد.

متاسفانه سرمایهای بودن ملک و افزایش قیمت در بازار تورمی کشور ما باعث شده  کارفرما ریسک ایجاد ارزش افزوده و تحول در ساخت و ساز را نپذیرد و همین امر باعث شده که بسیاری از ساخت و سازها  با هزینههای گزاف و غیر استانداردی توسط دلالهای بازار انجام شود و سازنده زحمت یافتن راه حل  و روش جدیدتری برای کاهش قیمت ساخت به خود ندهد.

قوانین ساخت و مهندسی کشور:

از دیگر مشکلات اساسی صنعت ساخت ما قوانین ساخت و ساز میباشد که در مهندسی و ارائه مجوزهای مربوطه امروزه  استاندارد رشد جمعیت و تعداد خانوارهای امروزی و رفتاری و درآمدها و خواستههای آنها در نظر گرفته نشده و یا بررسی نشده است. به طور مثال ما بیشترین جمعیت جوان که از متولدین 1360 تا 1364 را دارا میباشیم. که به آنها نسل x گفته می شود. گذشته از اینکه این نسل تمایل آنچنانی به تشکیل خانواده ندارد و یا حداقل اینکه تمایلی به داشتن چندین فرزند را ندارد بیشتر از آن نیاز به استقلال و زندگی مستقل دارد. که میبایستی سرپناه آن قبل از اینکه به سن استقلال برسد تأمین شود اما متاسفانه بیشترین ساخت و سازها از متراژهای برخوردار میباشد که مطابقت با دآرمد و خواسته این نسل نمیباشد .

 

پیمانکاران:

همچنین پیمانکاران در بازار صنعت ساخت و ساز دارای دانش خاصی نمیباشند و آنها هم به دنبال یافتن راه حل و ابزارهای نوین برای کاهش و سرعت زمان در ساخت و ساز نبوده اند.

دلال ها:

در تمام بازار  صنعت ساختمان از شروع ساخت تا پایان پروژه و فروش شاهد دلالها میباشیم که بدون مجوز و دانش با واسطه گری مشغول به کار هستند متأسفانه واسطهها و دلالها بیشترین تورم را در بازار صنعت ساخت و ساز ایجاد نمودهاند .  بررسیهای انجام شده در پروژها مختلف نشانگر این میباشد که اگر دست دلالها  از صنعت ساختمان حدف گردد حدود 20 تا 30  درصد کاهش  قیمت  و 20 درصد افزایش کیفیت ساخت را شاهد می باشیم.

دلال ها در زمان ساخت ، دلال ها در زمان تهیه مصالح و دلال ها در زمان فروش پروژه همه و همه در دست هم داده اند تا تورم ایجاد نمایند و عدم آگاهی کارفرما و رشد دانش پیمانکاران جلوگیری نمایند.

 

حقوق شهروندی در زمان ساخت:

حقوق همسایگان پروژه  و احترام  به آرامش آنها بسیار شرط می باشد از تجاوز به حقوق شهروندی و حریم همسایگان مسائلی شایع می باشد که کارفرمایان به آن توجهی نمی نماید و برخی مواقع رعایت ننمودن همین حقوق باعث متوقف شدن پروژه می گردد.

خارج از حقوق شهروندی احترام به محیط زیست می باشد بسیاری از ساخت و سازها بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد می نمایند خارج از اینکه برخی در زمینهای زارعی شروع به ساخت می نمایند قوانین ساده حفظ انرژی و کاهش برخی مصالح و انرژیها را رعایت نمی شود

احترام  به قوانین محیط زیستی در زمان ساخت هم اکنون جزئی از استاندرهای خرید برخی از خریدارن شده است و بسیاری از خریدارن امروزه دوست دارند از محصول و کالایی و یا محیطی استفاده نماید که در زمان ساخت و یا تولید به قوانین محیط زیست احترام گذاشته و آنها را رعایت نموده باشند.

 

صنایع ساختمانی:

از دیگر مشکلات اساسی ما نبود ابزار و تکنولوژی روز و دانش روز میباشد صنعت ساختمان در کشور تغییر در ساخت را تجربه ننموده است و از روشهای بسیار قدیمی استفاده می نماید.

هم اکنون ساخت و ساز در کشور به علت نبود ابزار روز و دانش روشهای نوین و عدم شناخت صنایع ساختمانی  و وجود دلال ها حدود 50 تا 65 درصد گرانتر با دو برابر زمان ساخت از کشورهای توسعه یافته تمام میشود .

آیا به نظر شما چرا اینقدر صنعت ساختمانی کشور ما عقب افتاده است؟ فقط یک چیز اجازه نمیدهد که کارفرما و مهندس و پیمانکار و کارگر ساختمانی خود را به روز نکند سرمایه ای بودن و تورمی بودن صنعت ساختمان در کشور ما میتواند پاسخی به این سوال باشد. 

وقتی سازنده میداند در طول یک سال و یا چند سال با افزایش قیمت و تورم همراه میباشد چرا زحمت تغییر روش را به خود بدهند.

گروه VIPHOME با جستجو و بررسیهای در چگونگی روشهای نوین ساخت از شروع و پایان در کشورها توسعه یافته و معرفی ابزارها و راه حلهایی جدید در ساخت و ساز همراه شما میشود تا با یاری یکدیگر قادر به تحول در صنعت ساختمان باشیم.

ما مفتخریم که با تلاش ما  و همکاری شما عزیزان قادر باشیم تا خانه ایده آل هر ایرانی را فراهم نماییم .
 

<

    بر روی لینک کلیک نمایید      http://www.aparat.com/v/eaZ3W

عرشه فولادی
عرشه فولادی
اجرای انواع سقفهای رایج از قبیل : (عرشه فولادی) تیرچه کرومیت کامپوزیت فروش و اجرای گلمیخ اجاره دستگاه استادولدر (جوش گلمیخ) و ژنراتور فروش دستگاه جوش گلمیخ (استادولدینگ) رولفرمینگ با گام 65 و 75 و فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی با تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و استانداردهای BSI , ASTM ...
طراحی وساخت خانه های پیش ساخته با سیستم LSF
طراحی وساخت خانه های پیش ساخته با سیستم LSF
:سیتم وساختار سازه ای وساختمانیL.S.F یک سیستم مدرن وکارآمد ساختمانی است که مبتنی بر دانش وتکنولوژی روز دنیا در راستای نیازهای انسان و جامعه امروز ما طراحی شده است.سنخیت ودوست دار محیط زیست-تامین آرامش،آسایش وامنیت ساکنین به جهت عایق بودن ساختمان در مقابل گرما وسرما-مقاومت بسیار بالا در برابر زل ...
شرکت بام گستر دیبا
شرکت بام گستر دیبا
شرکت بام گستر دیبا با اندوخته تجربیات خود در زمینه اجرای سقف عرشه فولادی با بیش از 2 میلیون متر مربع تجربه کاری و همچنین با پیشینه و شعارمشتری مداری آمادگی دارد خدمات شایسته ای در زمینه تولید و اجرای سقف عرشه فولادی در کلیه نقاط کشور ارائه دهد.و همچنین در زمینه تولید و پیمانکاری اسکلت فلزی اماده ...
شرکت اطمینان اوج دماوند
شرکت اطمینان اوج دماوند
شرکت اطمینان اوج دماوند نصب، فروش، سرویس و نگهداری انواع آسانسور هیدرولیک و کششی فروش کلیه قطعات آسانسور به صورت کلی و جزئی دارای پروانه مونتاژ از وزارت صنایع جهت اخذ استاندارد عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با بیش از ده سال سابقه کار و نصب بیش از یکصد دستگاه آ ...
فروش و تهاتر انواع مصالح جدید
فروش  و تهاتر انواع مصالح جدید
شرکت ساختمانی مهرسازه تامین کننده انواع مصالح نوین ساختمانی فروش عایق نانو رنگی و بی رنگ و سفید برای عایقکاری همه سطوح و مقاطع بصورت خرده و عمده سایت عایق های نانویی را بررسی بفرمایید: www.nanoisocover.com www.nanoisocover.persianblog.ir درب و پنجرهupvc تهاتر درب و پنجره upvc درب ضدسرقت ف ...
عایق رطوبتی حرارتی رنگی نانو 9801
عایق رطوبتی حرارتی رنگی نانو 9801
عایق های رطوبتی حرارتی رنگی نانوایزوکاور مناسب برای عایقکاری نما، عایقکاری نمای غربی و بارانگیر در شمال کشور، عایقکاری سقف شیبدار و شیروانی، عایقکاری روی ورق گالوانیزه،عایقکاری پشت بام های سیمانی و بتنی و ایزوگام شده، عایقکاری پشت بام های موزاییک شده، ترمیم عایق های قدیمی، مواد عایق درزگیر، ...
لامپ LED
لامپ LED
احتراما , افتخار دارد به استحضار برساند , این شرکت با توانمندی ارائه محصولات روشنایی گوناگون LED دارای استانداردهای معتبر بین المللی و ساخته شده از بهترین مواد و اجزا در زمینه روشنایی داخل ساختمان و فضای باز و هم چنین نورپردازی دکوراتیو جهت مراکز تجاری و ساختمانهای خاص با قابلیت مقاوم بودن د ...
صندلی آمفی تئاتر روژان
صندلی آمفی تئاتر روژان
چوب طرح روژان توليدكننده انواع صندلي های سالنهاي سينما، آمفي تئاتر و همايش طراح، مشاور و مجري دكوراسيون و معماري داخلي ، این شرکت با تکیه بر توانایی تولید وکیفیت بالا و قیمت مناسب بازار فروش خود را به خارج از مرزهای ایران گسترش داده است. کلمات کلیدی: نمایشگاه ساختمان ، نمایشگاه مبلمان اداری ، دکورا ...
تولید کننده کفپوش تاتامی و گرانول
تولید کننده کفپوش تاتامی و گرانول
فومیکا تولید کننده انواع فوم کفپوش عایق حرارت، کفپوش عایق رطوبت، کفپوش عایق صوتی، و انواع کفپوش‌ ورزشی تاتامی و کفپوش گرانول پارکی ، با فوم عایق حرارت و انرژی ، با هزینه ای اندک در مخارج انرژی صرفه جویی قابل توجهی کنید، وفوم عایق رطوبت ، فوم عایق صوتی، و فوم سایلنت برای زیرسازی کف پارکت و انواع ک ...
سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف
امروزه استفاده از سقف و دیوار کناف در اکثر ساختمانها فراگیر شده و نقش مهمی در زیبایی های معماری و دکوراسیون داخلی دارد. برخی از مهمترین دلایل استفاده از سقف کناف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از انتقال حرارت و صدا در طبقات فوقانی، ایجاد فضای مناسب برای عبور تاسیسات، استفاده از نورپردازی مناسب و معمار ...
مرمت، عایق کاری آب‌بندی استخر روف گاردن و سطوح سنگ
مرمت، عایق کاری آب‌بندی استخر روف گاردن و سطوح سنگ
عایق کاری ایزولاسیون و آب بندی استخر ساختمان روف گاردن سرویس بهداشتی حمام سونا جکوزی پشت بام نمای ساختمان مرمت استخر و رفع ترک و نشت استخر لازم بذکر است در عایق و آب بندی ها از مواد و مایع آب بندی و ایزولاسیون که به صورت مایع عایق نانو است استفاده می شود و نیاز به تخریب نیست پخش و فر ...
آب بندی استخر
آب بندی استخر
آب بندی استخر آب بندی استخر با ماده مخصوص آب بندی این ماده بسیار قوی و موثر برای آب بندی استخر و پشت بام می باشد قابل استفاده بر روی سطوح سنگی ، سیمانی گچی و بتنی هرگونه آب بندی و عایق کاری ساختمان و استخر خود را به ما بسپارید انجام ایزولاسیون و عایقکاری در اسرع وقت ...
نمای hpl
نمای hpl
پوش کیش دفتر رسمی شرکت GENTAS ( ترکیه ) در ایران فروش ورق HPL با قیمتی بسیار مناسب و کیفیت بالا پوش کیش جهت فروش و عرضه محصولات hpl ( اچ پی ال ) از مراکز استانها نماینده فعال می پذیرد. اعطاء نمایندگی انحصاری به مراکز استانها بر اساس درخواست فوری رنگ و طرحهای در انبار آماده تحویل می باشد. ...
شرکت اکوآرک - طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال
شرکت اکوآرک - طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال
طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال خدمات اجرا نما لامل کرتین والو برش کاری مونتاژلامل آلومینیومی پروفیل کرتین وال درپوش دار (فیس کپ ) و فریملس در کارخانه اختصاصی اکوآرک بر طبق نقشه های شاپ دراوینگ اکوآرک اجرای نمای لامل آلومینیومی کرتین وال فریم لس را با محاسبات دقیق وزن شیشه ، بار ناشی از سرعت و فشار ...
شرکت اکوآرک –طراحی اجرای نمای ورق آلومینیوم کامپوزیت
شرکت اکوآرک –طراحی  اجرای نمای ورق آلومینیوم کامپوزیت
طراحی و اجرای سیستم های نمای ساختمان با بیش از ده سال سابقه در زمینه اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت:   به روش هنگ Hang به روش فیکسFix     مزايای سيستم اجرای کامپوزيت به روش هنگ  آب بندی اين سيستم، به صورت مکانيکال و بدون نياز به لاستيک و چسب سيليکون می باشد.  از زيرسازی آلومينيومی جهت اجرای نما است ...
لوازم آشپزخانه مهسا
لوازم آشپزخانه مهسا
مهسا سادگی آشپزخانه ... ...
نماینده انحصاری شیرآلات زوکتیZUCCHETTI
نماینده انحصاری شیرآلات زوکتیZUCCHETTI
بازرگانی بهشتی وارد کننده شیرآلات زوکتی شیرآلات بهداشتی لوکس ZUCCHETTI ایتالیا کلکسیون طراحی مدرن وسوسه بر انگیز ولوکس ابر قدرت شیرآلات و کابین دوش در سراسر دنیا دوش های سقفی شیر سینک باران سقفی کابین دوش سونای بخار وان جکوزی ساخت کشور ایتالیا ZUCCHETTI 100%MADE IN ITALY instagram: ...
آببندی بتن
آببندی بتن
PIM† Type S عایق نفوذگر دائمی و محافظ ضد خوردگی بتن مایع نانو سیلیکاتی بر پایه آب و شفاف که با نفوذ خود تا حد اکثر 15 میلیمتر به لایه¬های زیرین سطوح مصالح باعث ایجاد خاصیت آببندی دائمی در آن می¬گردد . PIM† TypeS با کلیه سولفات¬ها ، CSH آزاد دربتن و شوره¬های موجود در بافت لایه¬هایی که ...
نمای مینرال
نمای مینرال
نمای مینرال ساختمان ...
ترمز پله-نوار ضد لغزش
ترمز پله-نوار ضد لغزش
ترمز پله ها  موادی ترکیبی( متشکل از 4 جزء) هستند با سطح زبر  که باعث جلوگیری از لیز خوردن افراد به هنگام تردد در راه پله ورمپ(سطح شیبدار) یا هر مکانی با کف لیز یا لغزنده می شوند.ترمز پله فیکس استپ قوی ترین نوع  از محصولات ضد لغزندگی  (استپ پله )در دنیا است که  برای پیشگیر ...
درب ضد سرقت ترکیه
درب ضد سرقت  ترکیه
شرکت ایسان درب تقدیم می کند درب ضد سرقت ترکیه 600 درب ضد سرقت چین 370 تا 420 درب اچ دی اف 58 درب ضد اب 120 درب پی وی سی با CNC 130 ...
تولید درب و پنجره -شرکت آریان آذرتجارت آرسین
 تولید درب و پنجره  -شرکت آریان آذرتجارت آرسین
شرکت آریان آذرتجارت آرسین در زمینه تولید درب و پنجره upvc، در حال فعالیت می‌باشد. سخنور 09149157616 areanazar_tejaratarseyan@yahoo.com ...
درب و کرکره اتوماتیک در تبریز
درب و کرکره اتوماتیک در تبریز
کرکره و درب اتوماتیک در تبریز  انتخاب دسته بندی آگهی دکوراسیون داخلی       تجهیزات آشپزخانه              اجاق گاز توکار              اجاق گاز مبله              خشک کن لباس              سینک ظرفشویی              فر آشپزخانه              ماشین ظرفشویی              ماشین لباسشویی              مایک ...
دریل‌ مگنت و مته های گردبر یوروبور هلند - نماینده انحصاری EUROBOOR
دریل‌ مگنت و مته های گردبر یوروبور هلند - نماینده انحصاری EUROBOOR
توضیحات : > آخرین تکنولوژی روز اروپا و ساخت کشور هلند با گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت صائین آریا نماینده انحصاری یوروبور هلند. > امکان سوراخکاری قطر 100 میلیمتر در ضخامت 100 میلیمتر در یک مرحله و بدون نیاز به پیش مته. > افزایش سرعت و کیفیت سوراخکاری. > امکان سوراخکاری تیر ورق، باکس ...
گچ سیوا و گچ ساتن SIVA - SATEN
 گچ سیوا و گچ ساتن      SIVA - SATEN
گچ سیوا : محصولی است با افزودنی های خاص که بعنوان گچ زیر کار بر روی سطوح مختلف از قبیل آجر - بتن - سفال - بلوک سیمانی و غیره به روش دستی و به آسانی قابل اجرا است این محصول بدلیل دارا بودن افزودنی های خاص یک نوع گچ سبک با خصوصیات عایق حرارتی و صوتی است . همچنین دارای مقاومت بیشتری در برابر رطوبت ...
نماینده اصلی فروش سیستم های اعلام حریق ساینا در ایران
نماینده اصلی فروش سیستم های اعلام حریق ساینا در ایران
گروه مهندسی ساتراپ سیستم نگار نماینده رسمی فروش سیستم های اعلام حریق استاندارد ساینا در ایران دتکتور دود 24 ولت دتکتور حرارت 24 ولت دتکتور مولتی 24 ولت دتکتور 9 ولت مستقل دود دتکتور 12 ولت جهت استفاده در سیستم دزدگیر و اعلام حریق سنسور نشت یاب گاز شهری ساینا دارای استاندارد و رله خروجی جهت ...
دربهای اتوماتیک گُلدِن دُر
دربهای اتوماتیک گُلدِن دُر
گُلدِن دُر ،فروش و اجرا و تعمیرانواع دربهای اتوماتیک و رول آپ پخش لوازم کرکره به همکاران محترم انواع جکهای پارکینگی ، بازویی و ریلی رول آپ با تیغه های آلومینیم و گالوانیزه انواع راهبند ایرانی و خارجی ...
ساخت ویلا و ساختمان تمام صنعتی و فوق مدرن (سبک، مرغوم به صرفه و ا
ساخت ویلا و ساختمان تمام صنعتی و فوق مدرن (سبک، مرغوم به صرفه و ا
روش ساخت s&chels شیوه ای نوین برای ساخت ساختمانهای مسکونی،ساختمانهای اداری و ،ساختمانهای تجاری با بکار گیری از جدیدترین ،مصالح ساختمانی نوین، و ،جدیدترین شیوه های ساخت ساز مدرن، می باشد. قابلیت مانور فراوان در ،طراحی معماری و دکوراسیون، و همچنین به کار گیری ،مصالح سبک، و مدرن در ساخت یکی دیگر از م ...
لیست قیمت کپسول و جعبه آتش نشانی و اعلام حریق
لیست قیمت کپسول و جعبه آتش نشانی و اعلام حریق
فروش انواع کپسول آتش نشانی با علامت استاندارد با قیمت بسیار مناسب . قیمت کپسول های پودر و گاز به شرح زیر است : یک کیلوگرم : 30000 تومان دو کیلوگرم : 38000 تومان سه کیلوگرم : 41000 تومان چهار کیلوگرم: 47000 تومان شش کیلوگرم: 52000 تومان دوازده کیلوگرم: 76000 ...
فروش تاور کرین
فروش تاور کرین
فروش فوری یا معاوضه : تاور کرین پتن / 20 تنR3 اصل فرانسه ، 8520 با ماشین یا ملک یا مصالح ساختمانی قیمت پایه : 800.000.000 تومان ...
فروش دوربین مداربسته
فروش دوربین مداربسته
شرکت ایده پرداز پرارین با بهره گیری از توان متخصصان حوزه سیستم های نظارت تصویری و با شناخت از نیازهای بازار ایران و خاورمیانه تاسیس گردیده است. شبکه توزیع و خدمات پس از فروش این شرکت در سراسر کشور حضور فعال داشته و آماده ارائه هرگونه خدمات به همکاران معزز و مشتریان گرامی می باشد. این شرکت باور دا ...
شرکت آریا صنعت آسانسور
شرکت  آریا صنعت آسانسور
این شرکت آمادگی دارد خدمات مشروحه ذیل را به عموم متقاضیان گرامی ارائه نماید: فروش انواع قطعات آسانسور مشاوره ، طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع آسانسور به ارگانهای دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای ادارات دولتی و ساختمانهای خصوصی . بازسازی، نوسازی آسانسورهای قدیمی ...
Artex شرکت شهرام شیمی
Artex شرکت شهرام شیمی
تولید کننده نسل جدید رنگ و پوششهای نوین سطح و آب بند کننده ها و افزودنی بتن. پوشش های تکسچر و کنیتکس های آب پایه (آکریلیک) 1. رنگ های داخل ساختمان آکریلیک با پوشش دهی و کیفیت عالی (براق، نیمه براق، مات) 2. رنگ های نمای ساختمان آب گریز و غبار گریز (خودشور) 3. پوشش های شفاف جهت آب گریز و غبار گریز ...